Boðið var upp á endurmenntun í Listasafni Íslands fyrir kennara í tengslum við Dyndilyndi og var dagskráin í tveimur hlutum. Annars vegar verklegur þáttur í formi Listbúða 27. apríl og hins vegar málþing 1. maí 2010.
Í verklega þættinum tóku sömu leiðbeinendur á móti kennurunum og tóku á móti barnahópunum. Þarna fengu  kennarar innsýn og leiðsögn um sýninguna, um þátttakendur og verkefnið auk þess sem þeir unnu sjálfir verkefni sambærileg þeim sem unnin voru með grunnskólabörnunum. Markhópurinn var annars vegar áhugasamir  myndmenntakennarar sem vildu fá innsýn inn í það brautryðjendastarf í kennslu byggingarlistar sem fram fór í Listbúðunum, og hins vegar almennir grunnskólakennarar frá þeim skólum sem tóku þátt í Listbúðunum á Listasafni Íslands með nemendum sínum. Málþinginu var ætlað að opna á umræðu um hvort og þá hvernig megi kenna byggingarlist í list- og verkgreinum og í almennri kennslu í leik, grunn- og framhaldsskólum.

Á málþinginu fór fram formleg opnun og kynning á rafrænum hugmyndabanka Myndlistaskólans, kveikjan.is, sem að hluta tengist verkefnum sem sprottið hafa fram úr fyrri Listbúðum. Hugmynda-bankanum er ætlað að koma til móts við þá þörf

sem er á kveikjum og verkefnum á sviði byggingarlistar í kjölfar nýrrar menningarstefnu stjórnvalda í mannvirkjagerð.

Af sama tilefni kom Guja Dögg Hauksdóttir arkitekt,
og kynnti bók sína "Byggingarlist í augnhæð".
Á málþinginu talaði einnig Guðný Helgadóttir frá Menntamálráðuneytinu og kynnti stefnu stjórnvalda um byggingarlist (útg. 2007) og þá sérstaklega þann kafla sem lýtur að menntun almennings á sviði byggingarlistar og umhverfisvitundar. Markmiðið með málþinginu auk þess að kynna Dyndilyndi og kveikjuna.is var að skapa vettvang fyrir beinar samræður milli þeirra sem móta menntastefnu listgreinanna og þeirra sem ætlað er að framfylgja henni og hrinda í framkvæmd.

Kallaðir voru til panelumræðna Jón Reykdal frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands, Margét Kristinsdóttir frá Fossvogsskóla sem fulltrúi grunnskólakennara, Ásthildur Jónsdóttir frá listkennsludeild í Listaháskóla Íslands og Guðrún Gísladóttir frá Félagi Íslenskra myndmenntakennara.
Málþingið sóttu myndlistakennarar og almennir grunnskólakennarar. Þar kom fram mikil ánægja með tilkomu kveikjunnar og höfðu margir á orði að loksins væri þar langþráður draumur að rætast.